วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ผลงานศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

"การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบที่ดำเนินโครงการคาราวานเสริม

สร้างเด็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ในการส่งเสริมพัฒนาการ การจัดการศึกษาและผลที่เกิดกับเด็กปฐมวัย"

2 ความคิดเห็น:

 1. ศน.ช่อ
  ดูแล้ว สวยดี สาระดี มีประโยชน์ต่อครู ผู้อ่าน ผู้ดู
  ศน. สน.

  ตอบลบ
 2. ศน.ช่อ
  ต้องการทุกเรื่อง
  ศน.สน

  ตอบลบ